Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 07/12/2020 - 04:00

Ερευνητικό Σεμινάριο, "Deploying a Data-Driven COVID-19 Screening Policy at the Greek Border", Κίμων Δρακόπουλος, USC Marshall School of Business

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 07/12/2020 - 14:00

Ερευνητικό Σεμινάριο, "Deploying a Data-Driven COVID-19 Screening Policy at the Greek Border", Κίμων Δρακόπουλος, USC Marshall School of Business