Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 02/12/2020 - 17:00 - 03/12/2020 - 17:00

2η Ερευνητική Ημερίδα της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, 2 και 3 Δεκεμβρίου 2020