Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 25/11/2020 - 16:00

On Wednesday, 25 November 2020,  Silvia Miranda-Agrippino (Bank of England) will give a webinar with the title: "When Creativity Strikes: News Shocks and Business Cycle Fluctuations" at 16:00. 

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 25/11/2020 - 16:00

On Wednesday, 25 November 2020,  Silvia Miranda-Agrippino (Bank of England) will give a webinar with the title: "When Creativity Strikes: News Shocks and Business Cycle Fluctuations" at 16:00.