Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 13/05/2020 - 11:00 - 17:30

Εθελοντική Αιμοδοσία Τετάρτη 13 Μαΐου 2020