Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 09/03/2020 - 15:45

Η απόφασή μας βασίζεται στις τρέχουσες εξελίξεις και στις οδηγίες των αρμόδιων Υπουργείων που αφορούν στη λήψη ειδικών προληπτικών μέτρων, για τον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας κορωνοϊού. Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές αναστέλλονται εκπαιδευτικές δράσεις, όπως Ημερίδες, Σεμινάρια, Συνέδρια κ.λπ. που δεν εντάσσονται στο κανονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ΑΕΙ.