Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 20/01/2020 - 18:00

Ορκωμοσία ΠΜΣ στην Επιστήμη Δεδομένων  (Πλήρους & Μερικής Φοίτησης) (20/01)