Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 13/12/2019 - 18:00

Ορκωμοσία ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία (13/12)