Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ημερομηνία Εκδήλωσης: 30/10/2019 - 13:00 - 15:00

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΟΠΑ, διοργανώνει εκδήλωση παρουσίασης του project της εταιρείας FOURLIS Group of Companies, «Brand Experience 2019».