Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ημερομηνία Εκδήλωσης: 08/10/2019 - 13:00

Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας