Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ημερομηνία Εκδήλωσης: 01/10/2019 - 11:00

Υποδοχή πρωτοετών φοιτητών Σχολής Οικονομικών Επιστημών (01/10/19)