Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 01/07/2019 - 14:43

Οι βεβαιώσεις του Σεμιναρίου Jean Monnet για το εαρινό εξάμηνο 2019 είναι έτοιμες για τους συμμετέχοντες στις Γραμματείες των Τμημάτων του ΟΠΑ. Ειδικότερα οι βεβαιώσεις για αποφοίτους και συμμετέχοντες εκτός ΟΠΑ βρίσκονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης.