Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 18/06/2019 - 18:00

Ορκωμοσία ΠΜΣ στην Επιχειρηματική Αναλυτική