Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 11/06/2019 - 18:30

Ορκωμοσία ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (πλήρους και μερικής φοίτησης), καθώς και Ορκωμοσία Διδακτόρων Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής