Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 16/05/2019 - 13:00 - 15:00

Ενημέρωση Φοιτητών του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας για τις Κατευθύνσεις του Προγράμματος Σπουδών του (16/05/19)