Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 09/05/2019 - 14:00 - 18:00

Ημερίδα με θέμα: "Ο Δάσκαλος: Όψεις και Οπτικές" του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης.