Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 08/05/2019 - 18:00

Εκδήλωση «20 Χρόνια Ευρώ: Απολογισμός και Προοπτικές» (08/05/19)

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 08/05/2019 - 19:00 - 21:00

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Jean Monnet διοργανώνεται το σεμινάριο: “ΤΙ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ;” με θέμα:  «Η Ελλάδα και το Μέλλον: Η κρίσιμη διαδρομή»,  Ομιλητής Αναστάσιος Γιαννίτσης, πρ. Υπουργός - Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.