Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 18/04/2019 - 18:00

Ορκωμοσία ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (18/04/2019)