Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 15/04/2019 - 17:00 - 20:00

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Δεδομένων (MSc in Data Science) διοργανώνει εκδήλωση «Information Session», η οποία απευθύνεται σε υποψήφιους φοιτητές του Προγράμματος τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2019.

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 15/04/2019 - 19:00 - 21:00

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιχειρηματική Αναλυτική (MSc in Business Analytics) διοργανώνει εκδήλωση Open Day, η οποία απευθύνεται σε υποψήφιους φοιτητές της Επιχειρηματικής Αναλυτικής τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2019.