Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 10/04/2019 - 19:00 - 21:00

 

Το σεμινάριο: “ΤΙ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ;” με θέμα: «Εξαγωγές και εξαγωγικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα» και ομιλήτρια την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαργαρίτα Κατσίμη, που διοργανώνεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Jean Monnet, ακυρώνεται.