Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 08/04/2019 - 09:30 - 11:30

Bράβευση των ομάδων που συμμετείχαν στο ACG 2019 International Sports Festival (08/04/2019)