Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 22/03/2019 - 12:00

Εορτασμός 25ης Μαρτίου & Απονομή Τιμητικών Επαίνων σε μέλη του Προσωπικού που αποχώρησαν το 2018