Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 07/03/2019 - 09:00

Ενημέρωση μαθητών Λυκείων

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 07/03/2019 - 13:00

Oι πτυχιούχοι φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2019, καλούνται να υποβάλουν Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου στη Γραμματεία του Τμήματος, το αργότερο έως τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2019.

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 07/03/2019 - 18:00 - 20:00

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ (Master in Business Administration) διοργανώνει εκδήλωση για τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους φοιτητές των Προγραμμάτων πλήρους φοίτησης (Full Time) και μερικής φοίτησης (Part Time) την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019.