Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 22/02/2019 - 13:00 - 15:00

Μονάδα Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας – Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ: Εορταστική εκδήλωση συμπλήρωσης 25 χρόνων λειτουργίας.  Παρουσίαση νέων υπηρεσιών και δράσεων για φοιτητές και αποφοίτους του ΟΠΑ