Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 11/12/2018 - 11:00 - 17:30

Εθελοντική Αιμοδοσία σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Παίδων Παναγιώτη και Αγλαΐα Κυριακού

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 11/12/2018 - 11:00 - 13:00

Pre event ΟΠΑ Run