Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 04/12/2018 - 11:00 - 14:00

Πρόσκληση σε μία «pop-up» Χριστουγεννιάτικη γιορτή