Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 27/11/2018 - 10:00

Ορκωμοσία Εξεταστικής Ιουνίου των Τμημάτων Πληροφορικής & Στατιστικής