Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 23/11/2018 - 18:00

Ορκωμοσία ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία