Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 26/10/2018 - 12:00

Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου 1940 και Απονομή Τιμητικών Επαίνων στους Καθηγητές που αποχώρησαν το 2018