Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 09/10/2018 - 13:00

Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας