Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 04/07/2018 - 18:00

Ορκωμοσία ΠΜΣ στο Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με κατεύθυνση "Μάρκετινγκ με Διεθνή Προσανατολισμό"