Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 25/06/2018 - 18:00

Ορκωμοσία ΠΜΣ στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές