Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 14/06/2018 - 09:00 - 17:30

9ο Συνέδριο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού: Με το βλέμμα στο μέλλον

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 14/06/2018 - 13:00 - 15:00

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης και η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του ΟΠΑ διοργανώνουν την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018, εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Web of Science & InCites Journal Highly Cited Data» που θα φιλοξενηθεί στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Τμήμα Περιοδικών, 1ος όροφος).