Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 08/06/2018 - 10:00

Ορκωμοσία Εξεταστικής Ιανουαρίου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης