Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 24/05/2018 - 18:00

Ορκωμοσία ΠΜΣ στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση