Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 21/05/2018 - 18:00

Διάλεξη του Διακεκριμένου Καθηγητή Gerald Ferris του  Florida State University (ΗΠΑ).