Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 18/05/2018 - 12:00

Ορκωμοσία ΠΜΣ στη Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 18/05/2018 - 17:00

Εκδήλωση στη μνήμη του Καθηγητή Εμμανουήλ Δρανδάκη