Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 11/05/2018 - 15:00 - 17:00

Σεμινάριο προετοιμασίας ενόψει της εκδήλωσης "Ημέρες Καριέρας ΟΠΑ 2018" (11/5)