Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 28/03/2018 - 19:00 - 21:30

Σεμινάριο Jean Monnet Εαρινού Εξαμήνου 2017-2018, 22η περίοδος