Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 23/03/2018 - 12:00

Εορτασμός 25ης Μαρτίου & Απονομή Τιμητικών Επαίνων στους Διοικητικούς Υπαλλήλους που αποχώρησαν το 2017