Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 09/03/2018 - 10:00

Ορκωμοσία Εξεταστικής Σεπτεμβρίου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης (Α-Λ)

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 09/03/2018 - 13:00

Ορκωμοσία Εξεταστικής Σεπτεμβρίου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης (Μ-Ω)