Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 08/03/2018 - 10:00

Ορκωμοσία Εξεταστικής Σεπτεμβρίου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Α-Λ)

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 08/03/2018 - 13:00

Ορκωμοσία Εξεταστικής Σεπτεμβρίου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μ-Ω)