Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 06/03/2018 - 10:00

Ορκωμοσία Εξεταστικής Σεπτεμβρίου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 06/03/2018 - 13:00

Ορκωμοσία Εξεταστικής Σεπτεμβρίου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών