Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 05/03/2018 - 10:00

Ορκωμοσία Εξεταστικής Σεπτεμβρίου του Τμήματος Πληροφορικής (Α-Λ)

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 05/03/2018 - 13:00

Ορκωμοσία Εξεταστικής Σεπτεμβρίου των Τμημάτων Πληροφορικής (Μ-Ω) & Στατιστικής