Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 01/03/2018 - 13:00 - 15:00

Ενημερωτική συνάντηση του ERASMUS+  για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό