Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 30/11/2017 - 18:00
Ορκωμοσία ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα και Ορκωμοσία Διδακτόρων του Τμήματος Πληροφορικής
Ημερομηνία Εκδήλωσης: 30/11/2017 - 10:00
Ορκωμοσία Εξεταστικής Ιουνίου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας