Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 29/11/2017 - 18:00
Ορκωμοσία Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Athens MBA) 
Ημερομηνία Εκδήλωσης: 29/11/2017 - 13:00
Ορκωμοσία Εξεταστικής Ιουνίου των Τμημάτων Πληροφορικής & Στατιστικής
Ημερομηνία Εκδήλωσης: 29/11/2017 - 10:00
Ορκωμοσία Εξεταστικής Ιουνίου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων