Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 28/11/2017 - 13:00

Ορκωμοσία Εξεταστικής Ιουνίου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 28/11/2017 - 10:00

Ορκωμοσία Εξεταστικής Ιουνίου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας