Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 27/11/2017 - 18:00

Ορκωμοσία ΠΜΣ στην Επιστήμη των Υπολογιστών (FT)

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 27/11/2017 - 13:00

Ορκωμοσία Εξεταστικής Ιουνίου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 27/11/2017 - 10:00

Ορκωμοσία Εξεταστικής Ιουνίου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης