Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 24/11/2017 - 18:00

Ορκωμοσία ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για Στελέχη

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 24/11/2017 - 11:00 - 13:30

Σεμινάριο Πρακτικής Άσκησης σε Startups του εξωτερικού, Developing a Global Mindset