Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 23/11/2017 - 18:00

Ορκωμοσία ΠΜΣ στην Επιστήμη Δεδομένων (FT & PT)